Jump to Navigation

pille alev yakmak

Malzemeler:
Uygulama Basamakları: 

1. pili çelik yüne temas ettirin .

Ne oluyor?: 

pille yün temas ettiğinde alev çıkıyor .

Uygulama Maliyeti: 
15 TL


Main menu 2

Dr. Radut Consulting