Jump to Navigation

Balon Şişirici Karışım

Malzemeler:
Uygulama Basamakları: 
  • Balonu birkaç kez şişirerek yumuşamasını sağlayın
  • Pet şişenin içine iki parmak kadar sirke koyun
  • Balonun içine bir çorba kaşığı karbonat koyun
  • Balonu şişenin ağzına geçirin. Bunu yaparken karbonatı dökmemeye ve aralık kalmamasına dikkat edin.
  • Balonun içindeki karbonatu şişenin içine boşaltın.
Ne oluyor?: 

Asitlik ve bazlık derecesi her kimyasal madde için farklılık gösterir. Bu iki türden maddeler birleştirildiği takdirde kimyasal bir tepkime olur ve bu tepkimenin sonucunda su, tuz ve karbondioksit gazı açığa çıkar. Bu deneyse asit olarak sirke ve baz olarak karbonat kullandık. Sirkedeki asetik asit (CH3COOH) ile karbonattaki sodyum bikarbonat (NaHCO3) birleştiğinde bir asit-baz tepkimesi oluşur ve karbonik asit ve sodyum asetat elde edilir. Sodyum asetat (CH3COONa) tepkime sonunda çökelti olarak kabın dibine çöker. Bu tepkimenin diğer ürünü karbonik asit (H2CO3) ise kısa zaman içinde su ve karbondioksit gazına dönüşür. Katı ve sıvının birleşmesinden gaz molekülleri ortaya çıkıyor. Hacimde büyük ve hızlı bir atış oluyor, balon şişiyor. Tepkime ekzotermik (yani ısı açığa çıkaran) bir tepkime olduğu için ısı açığa çıkıyor. Pet şişenin dibinde sıcaklık farkını hissedebiliyor musunuz?

Uygulama Maliyeti: 
5 TL


Main menu 2

Dr. Radut Consulting